BOĞAZ

GENİZ ETİ VE BADEMCİK AMELİYATLARINDA YENİ TEKNOLOJİLER NELERDİR?

Geniz eti ve bademciklerin alınması için bir çok cerrahi  teknik tariflenmiştir.  Bu ameliyat için ilk tariflenen teknik keskin diseksiyon yöntemidir. Teknoloji gelişimi ile birlikte bu ameliyat elektrokoter, karbondioksit laser, KTP laser, harmonik skalpel, koblasyon teknolojisi ve mikrodebrider gibi aletler ile yapılmaya başlanmıştır.

Harmonik skalpel  ile adenotonsillektomi (geniz eti ve bademcik ameliyatı)  ameliyatında dokuya ısıya bağlı travma vermeden dokuyu kesmek ve kanamayı durdurmak için ultrasonik  bir teknoloji kullanılır. Bu alet elektrik enerjisini piezoelektrik seramikten oluşan bir transduser aracılığı ile  mekanik enerjiye çeviren ve bıçaklara  yaklaşık 55.5 kHz frekans ile  ileri geri vibrasyon yaptıran bir alettir. Bu alet dokuları yüksek ve düşük hızla keserken aynı zamanda kanamayı durduracak şekilde çalışır. Bu alet ile yapılan cerrahilerde ameliyat sonrası ağrının daha az olduğu gözlemlenmiştir. Ancak diğer tekniklere göre ameliyat süresi daha uzundur. Aynı zamanda bu alet geniz eti ameliyatı için uygun değildir. Diğer tekniklere göre pahalı bir yöntemdir.

Koblasyon teknolojisinde  radyofrekans bipolar elektrik akımı normal saline solüsyonu içinden geçirilerek sodyum iyonlarından oluşan bir plazma alanı oluşturulur. Bu enerji dolu iyonlar hücreler arası 60 derecelik ısıda hücreler arası bağları kırarak dokuyu buharlaştırır. Bu teorik olarak daha iyi bir diseksiyon(dokuların birbirinden ayrılması) sağlarken aynı zamanda dokuların ısıdan olumsuz etkilenmemesini(thermal injury)  sağlayarak ameliyat sonrası ağrıyı azaltır.Koblasyon cihazı ile aynı zamanda geniz eti ameliyatı da yapılabilir.

 Geniz eti ve bademcik ameliyatlarında mikrodebrider (powered instruments) kullanımı son yıllarda yaygınlaşmıştır. Mikrodebrider kullanımıyla daha hızlı, daha güvenli ve kesin sınırlı adenoidektomi yapılabilmektedir.  Küret ile yapılan geniz eti ameliyatına kıyasla mikrodebrider ile yapılan geniz eti ameliyatlarında;  ameliyat %20 daha hızlı yapılabilmekte, %27 oranında az kanamaya sebep olmakta, dolkunun tamamının çıkarılabilmesi sağlanmakta ve derinlik kontrolü daha iyi yapılabilmektedir.

Mikrodebrider kullanımı ile parsiyel intrakapsular tonsillektomi yada tonsillotomi(bademcik dokusunun kısmen alınarak küçültülmesi) yapılabilmektedir. Bu girişimde bir miktar lenfoid doku yerinde bırakılır. Parsiyel intrakapsular tonsillektomi yada tonsillotomi ameliyat sonrası ağrı az olur ve iyileşme süreci daha  kısadır. Mikrodebrider yardımı ile bademcik dokusu üzerinden traşlanarak küçültülür ve bademcik yatağında (alttaki kas ve kapsül üzerinde) bir miktar bademcik dokusu bırakılır. Özellikle sık iltihaplanmayan,  sadece büyük olmasından ve hava yolunu kapatmasından dolayı ameliyat edilen bademciklerde oldukça iyi bir seçenektir. İntrakapsuler tonsillotomi(bademciğin küçültülmesi)  ile ameliyat sonrası kanama ve dehidratasyon(sıvı alımı azlığı) gibi olumsuz sonuç sıklığının daha az olduğu gözlemlenmiştir. Bu tekniğin dezavantajı her ameliyatta kullanılan tek kullanımlık mikrodebrider bıçaklarının maliyetidir. Ayrıca az da olsa geride bırakılan bademcik dokusunun tekrar büyümesi tekniğin dezavantajlarından bir diğeridir.