KULAK

KULAKTA DOLGUNLUK HİSSİ

KULAKTA DOLGUNLUK HİSSİ SEBEPLERİ

Kulakta dolgunluk hissi

Bu durumu hastalar genelde kulakta tıkanıklık, basınç şeklinde tarifler.  Sübjektif bir şikayettir ve çeşitli sebepleri vardır. 

Kulakta dolgunluk hissinin belli başlı sebepleri aşağıda sıralanmıştır.

Dış kulak yolunu tıkayan serümen ( kulak kiri ) yada epitel artıklar

Dış kulak yolunda yabancı cisim

Orta kulak yada kulak zarından kaynaklanan yumuşak dokular

Kolesteatom yada tümörler

Östaki tıkanıklığı yada yetersiz çalışması:

Hastalar genelde seslerinin (otofoni) yada nefes seslerini kulaklarından geldiğini ifade ederler. Kilo kaybı, steroid yada hormonal ilaçların kullanılması belirtilerin ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Kişi yatay pozisyondayken, burnun açılıp kapandığı döngüde  ve burun çekme ile tıkanıklık azalır.

Meniaere’s hastalığı( iç kulak sıvısının basıncının arttığı; dalgalanan işitme kaybı, çınlama ve baş dönmesi ile karakterize bir iç kulak hastalığı)

Perilenfatik fistül (yarım daire kanalları içerisindeki sıvının anormal bir açıklık sayesinde  orta kulağa kaçması)(genellikle orta kulak cerrahileri sonrası görülür)

Orta kulakta sıvı birikimi

Olağan dışı durumlarda  beyin omurilik sıvısının orta kulakta birikimi