KULAK

ORTA KULAKTA SIVI BİRİKİMİ

EFÜZYONLU OTİTİS MEDİA

Orta kulak havalı boşluğunda sıvı birikimiyle karakterize bir hastalıktır.

Efüzyonlu otitis mediada çoğunluk hastada bir östaki tüpü fonksiyon bozukluğu vardır. Bu fonksiyon bozukluğu ve tıkanıklık daha çok enflamasyon sonucu , şişlik ve koyu salgı birikimi sonucu oluşur.

Kabaca iki grupta sınflanır kalıcı otra kulak sıvı birikimi ve akut yada sekretuar otitis media olarak sınıflanabilir.  Bu durumlar ancak hasta düzenli takip edildiğinde   birbirinden ayırt edilebilir. Küçük yaş grubu çocuklarda orta kulakta sıvı birikimi genelde bir akut otit atağını takip eder ve bunun tamamen düzelmemesinin sonucudur.  Bu orta kulak temizlenme mekanizmasının çalışmadığını gösterir. Mukozada şişlik ve benzeri değişiklikler,silier aktivitenin fonksiyon bozukluğu, orta kulak ve geniz bölgesi akımın yeterli olmaması, koyu salgı orta kulak temizlenme fonksiyonunun yeterli düzeyde olmasını azaltan faktörlerdir.

Bu orta kulakta biriken sıvı koyu ve akışkanlığı azdır (glue-ear).   Koyu salgı nedeniyle siliyaların orta kulağı östaki aracılığı ile temizleme özelliğinin azalması ve sonucunda östakide tıkanıklık ve gerisindeki orta kulak havalı boşluğunun basıncının artması ve kulak zarının orta kulağa doğru çökmesine neden olur.

Barotravma (yüksek rakım ,derine dalma ) orta kulakta sıvı birikimine neden olabilir. Ancak bu durum çocuklarda olan orta kulakta sıvı birikiminden farklıdır erken düzelir. Bu durumun adı seröz otitis mediadır. Seroz otitis media çocuklarda ve erişkinlerde üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında da oluşur.

Orta kulak sıvı birikiminde tedavi

Düzenli aralıklı takip ve ilaç tedavisine yanıt vermeyen orta kulak sıvı birikimi durumunda kulak zarına tüp tatbiki ameliyatı yapılır.

Kulak zarına tüp tatbiki ameliyatı çocuklarda genel anestezi altında yapılır. Erişkinlerde lokal anestezi ile yapılabilir. 15-30  dakika süren bir ameliyattır.

Çocuklarda geniz eti yada bademcik ameliyatı ile birlikte yapılabilir. Geniz  eti ve bademcik ameliyatının bu ameliyata eklenip eklenmeyeceğine takip eden doktorunuz tarafından karar verilmesi doğru olan yaklaşımdır.

Tatbik edilecek tüp iki türlüdür. Kulak zarının durumuna göre tatbik edilecek tüp doktorunuz tarafından size anlatılacaktır.

Tüp tatbikinden sonra hasta düzenli aralıklarla takip edilir. Kalıcı olmayan tüpler 6 ay yada 1 yıl içinde kendiliğinden düşerler, 1 yılın sonunda düşmeyen tüpler alınır. Bazen kulak zarını durumuna göre bu sure uzatılabilir.

Ameliyat  sonrası 7-10 gün kulak tıkaçları ile tıkayarak su kaçırılmaması önerilir.

Kulak tüpleri normalde su kaçırmaz ancak denize ve havuza dalma durumunda, kulağa direk su püskürtülmesi durumunda  orta kulağa su kaçıp enfeksiyona neden olabilir. Kulak tüplerinin erken düşmesi durumunda takibe göre tekrar uygulanması gerekebilir.