Dr. Cihan Karaca

BOĞAZ HASTALIKLARI

BOĞAZ

Tekrarlayan ağız içi aftlar

Oral aftlar nedir? Aftlar nasıl oluşur. Ağız içerisindeki örtüde(mukoza) doku kaybı(ülserasyon) ile karakterize lezyonlardır. Toplumun %20-40 ‘ında görülür. Travma kaynaklı olmayan ülserlerin en sık görülenidir. Sebebi tamamıyla anlaşılmayan lezyonlardır. Aftlar sıklıkla ağız içinde ve boğazda görülür. Daha seyrek olarak da cinsel organların mukozasında görülebilir.  Yüksek sosyoekonomik statülü topluluklarda ve sigara

BOĞAZ

Bademçik Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?

Bademcikler üzerinde yüzeyden başlayıp içine doğru ilerleyen kör kanallar vardır. Bunlara kript denir. Bademcik taşları bu kriptlerin ağzında, içinde biriken salgı, yiyecek artığı ve bunun üzerinde bakterilerin üremesine bağlı oluşur.

BOĞAZ

GENİZ ETİ VE BADEMCİK ENFEKSİYONLARI

Farinks(boğaz) , bademcik ve geniz bölgesinin enfeksiyon ve inflamasyonu çocukluk çağı hastalıklarının önemli bir bölümünü oluşturur. Bu enfeksiyonların sık olması sıklıkla çocukluk çağının sık ameliyatlarından adenoidektomi (geniz eti ameliyatı) ve tonsillektomi ( bademcik ameliyatı) ile sonuçlanır.

BOĞAZ

KRONİK GENİZ ETİ VE BADEMCİK BÜYÜMESİ

Çocuklarda bademciklerin ve geniz etinin kronik olarak büyük olması çeşitli derecelerde hava yolu tıkanıklığına neden olabilir. Bu durum bademcik ve geniz eti ameliyatı sık sebeplerinden ikisidir. Geniz eti ve bademcikler doğumda küçüktürler 1 ile 5 yaş arasında giderek büyürler.

BOĞAZ

Erişkinlerde Faranjit Boğaz Ağrısı Sebebleri

ERİŞKİNLERDE BOĞAZ AĞRISI SEBEPLERİ NELERDİR? Boğaz ağrısı sebepleri başlıca enfeksiyon kaynaklı ve enfeksiyon kaynaklı olmayanlar olarak iki gruba ayrılabilir. Enfeksiyon kaynaklı olanlar viral  ve bakteriyal olarak iki ana başlıkta incelenebilir. Farenjit faerenks bölgesi üç bölümden oluşur. Nazofarenks( geniz bölgesi), orofarenks(kabaca ağızdan bakıldığında görülen kısım), hipofarenks(ağızdan direk bakıyla görülemeyen endoskopik olarak

BOĞAZ

GENİZ ETİ VE BADEMCİK AMELİYATLARINDA YENİ TEKNOLOJİLER NELERDİR?

Geniz eti ve bademciklerin alınması için bir çok cerrahi  teknik tariflenmiştir.  Bu ameliyat için ilk tariflenen teknik keskin diseksiyon yöntemidir. Teknoloji gelişimi ile birlikte bu ameliyat elektrokoter, karbondioksit laser, KTP laser, harmonik skalpel, koblasyon teknolojisi ve mikrodebrider gibi aletler ile yapılmaya başlanmıştır. Harmonik skalpel  ile adenotonsillektomi (geniz eti ve bademcik